Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау бойынша нормативтік құқықтық актілер

«Техникалық және кәсіптік білімді дамыту және біліктілікті берудің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

2. «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығы

3. «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын (І-кезең) іске асыру жөніндегі 2011-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын беіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы №130 Қаулысы;

4.  «Техникалық және қызмет көрсететiн еңбек кәсiптерi (мамандықтар) бойынша кәсiптiк даярлық деңгейiн бағалау және бiлiктiлiктi беру ережесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрiнiң 2012 жылғы 18 маусымдағы № 281 бұйрығы   

5.  Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

6.  «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

7.  «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

8.  «Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің Ұлттық палатасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

9.  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

10. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

11. «Қазақстан Респбликасы Білім және ғылым министрлігі «Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми-

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2012 года № 1144 «О реорганизации РГП на ПХВ «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» МОН РК»

13. Приказ Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 1283 «О реорганизации РГП на ПХВ «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» МОН РК путем преобразования в акционерное общество «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации»

14.  Устав акционерного общества «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации».