3 жақты шарт

Даярлық актісі

КДДБ және сынама шарты,  қосымшасымен

Қайта тапсыруға арналған КДДБ шарты