Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған білім беру бағдарламаларын әзірлеуші-авторлардың тізімі, 2012 жыл

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУШІ-АВТОРЛАРДЫҢ ТІЗІМІ, 2013 жыл

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЛАРЫН ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУШІ-АВТОРЛАРДЫҢ ТІЗІМІ, 2013 жыл

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған білім беру бағдарламаларын әзірлеуші-авторлардың тізімі, 2013 жыл